fbpx
logo-300

เหตุผลที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่าน
ให้ลูกเรียนกับ Sonata House ?

คุณจิตตินี อิสีประดิฐ (ครูเน็ท)
ผู้อำนวยการสอนสถาบัน Sonata House
ปริญญาโท จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาลัยมหิดล และ Longy School of Music of Bard College, Boston, USA

เราสอนดนตรีด้วยความเอาใจใส่และความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้เรายังสอนจังหวะชีวิต ให้เด็กฝึกฝนสมาธิ ความอดทน ความมีวินัย ผ่านการเล่นดนตรีรูปแบบต่างๆๆ ด้วยเทคนิคพิเศษของเรา

อำนวยการสอนโดยครูผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาลัยมหิดล และ Longy School of Music of Bard College, Boston, USA

มีการส่งสอบเด็กตามระบบสากล เช่น Trinity College of London และ Royal College of Music โดยนักเรียนสามารถสอบที่สถาบันได้เลย ไม่ต้องไปถึงศูนย์ใหญ่

หลักสูตรของเรามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน เช่น การแสดงคอนเสิร์ต การเล่นรวมวง ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

เน้นการสอนแบบตัวต่อตัว สอนด้วยความเอาใจใส่ และเป็นกันเอง

หลักสูตรดนตรี

อำนวยการสอนโดยครูผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาลัยมหิดล และ Longy School of Music of Bard College, Boston, USA

เรียนเปียโน

เปิดสอนปฏิบัติเปียโน

ติวสอบเพื่อศึกษาต่อ และ สอนเปียโนสำหรับเด็ก

ADD LINE

เรียนไวโอลิน

เปิดสอนปฏิบัติไวโอลิน

ติวสอบเพื่อศึกษาต่อ และ สอนไวโอลินสำหรับเด็ก

ADD LINE

เรียนร้องเพลง

เปิดสอนร้องเพลง

ติวสอบเพื่อศึกษาต่อ และ สอนร้องเพลงสำหรับเด็ก

ADD LINE

เรียนอูคูเลเล่

เปิดสอนปฏิบัติอูคูเลเล่

สอนอูคูเลเล่สำหรับเด็ก

ADD LINE

คอร์สบัลเล่ต์ (Ballet)

การเต้นบัลเล่ต์ดีกับเราอย่างไร

-ช่วยให้เราเข้าใจการใช้ร่างกายได้ถูกต้องและเสริมบุคลิกภาพได้ดียิ่งขึ้น
-พัฒนาความสัมพันธ์ในการใช้ร่างกายส่วนต่างๆได้ดีขึ้น
-เสริมสร้างสมาธิและความคิดสร้างสรรค์
-ฝึกความมีวินัยของตนเอง

หลักสูตรภาษา

(เปิดสอนทั้งแบบ onsite และ online)

เพิ่มทักษะทางภาษากับคุณครูผู้ทรงคุณวุฒิ, เพิ่มเกรด
หรือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ

ภาษาอังกฤษ

 • เรามุ่งเน้นและสร้างเสริมให้นักเรียนรักภาษาอังกฤษรวมถึงเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีการวางแผนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการรวมถึงวางแผนส่วนที่ต้องเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนแต่ละคน
 • ใช้ภาษาอังกฤษตลอดคลาสเรียนในการสื่อสารเพื่อให้นักเรียนรู้สึกคุ้นเคยและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มุ่งเน้นทักษะ 4 อย่างได้แก่ อ่าน เขียน ฟัง และพูด เพื่อการเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างธรรมชาติ
 • มีหลักสูตรเพื่อการสอบโดยเฉพาะ เช่น CU-TEP, IELTS, TOFEL, TOEIC, O-NET, IGCSE (English), SAT (Verbal) และ GAT และเพื่อการเตรียมพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ

ภาษาจีน

 • เราเริ่มสอนตั้งแต่การปูพื้นฐานโดยใช้เทคนิคที่สนุกสนานและน่าสนใจ
 • โดยการสอนเราจะเน้นหลัก natural learning คือการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านการเล่นและกิจกรรมนักเรียนจะมีความมั่นใจในการใช้ภาษาและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ต่อไปในระดับสูง
 • อีกทั้งมีจัดหลักสูตรการสอนเพื่อการเตรียมสอบและเพิ่มเกรดในโรงรียนโดยช่วยอธิบายทบทวนบทเรียน เพิ่มคำศัพท์และสอนหลักไวยกรณ์ รวมถึงฝึกฝนในด้านการพูด ฟัง เขียนและอ่าน
 • เตรียมความพร้อม และ จัดส่งนักเรียนสอบวัดระดับภาษาจีน YCT, HSK, HSKK ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง

อำนวยการสอนโดย ครูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนและอังกฤษ

ครูณภัทร์สร อิสีประดิฐ (ครูเนย)

 • ป.โท SOAS, University of London สาขา Chinese Studies, Merit
 • ป.ตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ ภาคอินเตอร์ เกียรตินิยมอันดับ 2
 • จบมัธยมปลายจากเมือง Oxford ประเทศนิวซีแลนด์ GPA 4
 • ได้รับทุนขงจื้อ ไปศึกษาที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และได้รับรางวัล Best Performing Student
 • ประสบการณ์แปลให้กับ สถานทูตไทยในฮ่องกง และ OK! magazine
 • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 6 ปี

มีการจัดสอบมาตรฐานโดยสถาบันมีชื่อเสียง

อาจารย์จากศูนย์สอบ Trinity

ด.ญ.ณภัทร อิสีประดิฐ (น้องพิงค์)
เข้ารับโล่รางวัล สอบได้อันดับ 3 ของประเทศ

Jirayu Manotai
แข่งขันเปียโน music festival
ได้รางวัลเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนัทอร โพรไพรทอง (น้องมุกดา) เข้าแข่งขันเปียโน รายการ 21st century performer category III ได้เหรียญทอง

บรรยากาศการเรียนดนตรี

บรรยากาศเรียนภาษาและกิจกรรม

สถานที่เรียน

“เราสอนด้วยความมืออาชีพ และเอาใจใส่ ด้วยความอบอุ่น”